Runar Torpe Lien er til dagleg seksjonsleiar for Produksjon i Skagerak Kraft.

Lien er oppnemd av Skagerak Kraft.