220 GWh

Årsproduksjon

76 MW

Installert effekt

11 000

Straum til husstandar