Runar Lia er til dagleg administrerande direktør i Notodden Energi. 

Lia er oppnemd av Notodden Energi.