25.4.2024: Informasjonsmøte med grunneigarar.

22.3.2024: Den siste av forespørslane sendt ut til prekvalifisera entreprenørar og leverandørar.

18.12.2023:  Styret i Sauland kraftverk AS beslutta å be om tilbod på bygging av Sauland kraftverk.