Kongen i statsråd besluttet den 12. februar å gi konsesjon for bygging av Sauland kraftverk i Hjartdal kommune. Konsesjonen åpner for å bruke noe mer vann enn Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedtok i sin innstilling.

- Vi er glad for å få et endelig vedtak i en sak som vi startet å arbeide med for 10 år siden, sier styreleder Finn Werner Bekken i Sauland kraftverk AS.

Bekken er også fornøyd med at OED har åpnet for at vi kan bruke noe mer vann enn det NVE anbefalte i sin innstilling, men legger samtidig ikke skjul på at det er mindre vann enn han hadde håpet på.

- Sauland kraftverk er et prosjekt som balanserer helt på kanten i forhold til lønnsomheten. Med de kraftprisene og rammebetingelsene vi ser per i dag er det en utfordring å få realisert kraftverket.

Bekken utelukker likevel ikke at kraftverket kan realiseres.

- Vi trenger litt tid på å sette oss inn i konsesjonsbetingelsene. I første omgang betyr det at vi må beregne kraftproduksjon og utbyggingskostnad for den løsningen vi nå har fått konsesjon for.

Linker:
Les OEDs pressemeldingen om Sauland-konsesjonen her