Sauland kraftverk AS vil være eier og stå for utbyggingen dersom myndighetene innvilger konsesjon til å benytte vassdragene Hjartdøla og Skogsåa til byggingen av Sauland kraftverk.

Lokalt eierskap

Energidirektør  Finn Werner Bekken i Skagerak Kraft er fornøyd med å ha fått Hjartdal kommune og lokale grunneiere med på eiersiden.

- Jeg er veldig glad for at Sauland kraftverk har fått en god lokal forankring. Et lokalt engasjement er viktig for at vi skal lykkes med utbyggingsplanene, sier han.

Finn Werner Bekken blir styreleder for Sauland kraftverk. Øvrige styremedlemmer kommer fra Hjartdal kommune, Notodden Energi AS, Tinfos AS og Skagerak. Straks falleierne tiltrår selskapet vil også de kunne peke ut et styremedlem. Prosjektleder for Sauland kraftverk, Bjarte Guddal, går over i stillingen som daglig leder. 

- Viktig for Hjartdal og storsamfunnet

Ordfører Sven Tore Løkslid understreker betydningen av at kommuen er med som eier og tar del i verdiskapingen. Sammen med 10 lokale grunneiere sørger kommunen for at en betydelig andel av selskapet blir på lokale hender.

- Kommunens medeierskap i Sauland kraftverk er en viktig grunn til at vi helhjertet kan støtte en utbygging. Sauland kraftverk vil være viktig for verdiskapingen både i Hjartdal kommune og storsamfunnet, slår han fast.

Venter avgjørelse i november

Konsesjonssøknaden for Sauland kraftverk ble sendt til Norges vassdrags- og energidirktorat (NVE) høsten 2009. Med stiftelsen av Sauland kraftverk AS går arbeidene over i en ny fase.

- Vi har fått signaler om at NVE vil ha sin innstilling klar 1. november i år. At vi allerede nå stifter selskapet er blant annet et uttrykk for at vi har tro på en postiv innstilling fra NVE, og etter hvert Olje- og energidepartementet, sier  Bekken.

Ser på design

- Det tar lang tid å planlegge og bygge et kraftverk av Saulands størrelse. Vi startet arbeidet tilbake i 2005 og kraftverket vil tidligst kunne stå ferdig i 2016. Mye arbeid må foregå parallelt for å sikre god fremdrift, og derfor er vi i gang med å se på design for stasjonen og vannveiene, sier Bekken.

Egne internettsider

Samtidig med stiftelsen lanserte Sauland kraftverk en egen logo og egne internettsider med tilhørende grafisk profil. Informasjon om utbyggingsplanene har så langt vært å finne på Skageraks internettsider. Heretter vil all informasjon rundt selskapet bli å finne på www.saulandkraftverk.no. Profilen og designen for internettsidene er utarbeidet av det Notodden-baserte reklamebyrået BrandingBox.

 

Fakta:

Eiereandeler:
Skagerak Kraft 70,7 %*
Notodden Energi/Tinfos 16,2 %
Hjartdal kommune 10% (opsjon)*
Lokale falleiere ca 3,1%
*Kommunen har adgang til å øke sin eierandel til ca 17,1%.

Tekniske data*:
Årsproduksjon: 218 GWh (10 900 husstander)
Installert effekt: 76 MW
Tunneller: 28  km
Kostnad: 982 mill kr
Byggetid: 2,5 år
*Alle tall er foreløpige