Pressemelding datert 14.2.2014

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har innstilt på at det gis konsesjon for bygging av Sauland kraftverk. Styreleder i Sauland kraftverk AS, Finn Werner Bekken, er glad for at det endelig foreligger en innstilling, men er svært bekymret for vilkårene som NVE foreslår.

Strenge vilkår
- Vi skal ikke legge skjul på at vi har fått betydelig strengere vilkår enn hva vi hadde forventet. Hvis disse blir stående vil det gjøre veien tung.

Den største konsekvensen er at det blir mindre vann til kraftproduksjon. Det gir lavere inntekter uten at kostnadene reduseres tilsvarende. Det gjør det krevende å gjennomføre prosjektet.

Ikke endelig vedtak
Bekken understreker at dette ikke er et endelig vedtak om tillatelse til utbygging av Sauland kraftverk.

- Nå ligger saken i Olje- og energidepartementet. Vi vil bruke tiden fremover til å sette oss grundig inn i innstillingen. Overfor departementet vil vi argumentere for at vi må få vilkår som sikrer realiseringen av kraftverket, sier Bekken.

Må nå elsertifikat-frist
Uansett utfall av konsesjonsbehandlingen er det en utfordring å få kraftverket ferdig innen 2020, som er fristen for å oppnå tildeling av el-sertifikater.

- Vi trenger 3,5 år til forberedelse og bygging av kraftverket etter en investeringsbeslutning som tidligst kan foreligge i 2016. Det betyr at kraftverket kan stå ferdig i 2019.

El-sertifikatene er viktige for lønnsomheten til kraftverket. Det gir lite ekstra tid å gå på dersom prosjektet blir forsinket.

Viktig for å nå nasjonale mål
Sauland kraftverk vil være et viktig bidrag for å øke andelen fornybar energi slik at Norge kan oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser. Innen 2020 skal Norge og Sverige sammen øke kraftproduksjonen basert på fornybare kilder med 26,4 TWh.

Eierselskapet Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneiere (2,45 %).

 

 

For ytterligere informasjon

Styreleder Finn Werner Bekken, telefon: 977 41 800