I henhold til inngåtte avtaler i 2011 ble Hjartdal kommune deleier i Sauland kraftverk den 28. mai 2013.
I tillegg er 10 grunneiere blitt medeiere i selskapet. Eierne av Sauland kraftverk er per juni 2013:

  • Skagerak Kraft AS, 67 %
  • Notodden Energi AS, 16,2 %
  • Hjartdal kommune, 14,35 %
  • Lokale grunneiere, 2,45 %