Pressemelding 22. juni 2016

- Etter en grundig vurdering av kostnader og konsesjonsvilkår for bygging av Sauland kraftverk, har vi kommet til at et utbyggingsvedtak må utsettes, sier styreleder for Sauland kraftverk AS, Finn Werner Bekken.

Kombinasjon av årsaker
Han understreker at det ikke er ett, men flere forhold som gjør at utbyggingen utsettes.

- Det er særlig tre forhold som gjør det vanskelig å realisere kraftverket på kort sikt. Det er lave kraftpriser, økt skattebelastning og et lavere produksjonsgrunnlag enn forutsatt i konsesjonssøknaden, sier Bekken.

Da Olje- og energidepartementet ga konsesjon for Sauland kraftverk i februar i år var det med cirka 28 GWh lavere produksjon enn i konsesjonssøknaden. Etter oppdaterte tilsigs- og produksjonsberegninger gir det en årlig middelproduksjon på cirka 205 GWh.
 
- Konsesjonen ligger fast. Det er primært høyere kraftpriser i kombinasjon med endringer i rammevilkårene fra Staten som er viktig for å få realisert kraftverket, konstaterer Bekken.

Tror på bygging innen ti år
Eierne har fortsatt tro på at Sauland kraftverk lar seg realisere.

- Utsettelsen er ikke et nei til utbygging. Konsesjonen er gitt for fem år, med mulighet for utvidelse i ytterligere fem år. Vi har fortsatt tro på at det vil være mulig å realisere kraftverket i løpet av denne perioden, sier styreleder Bekken.

Strøm til 10 000 husstander
Sauland kraftverk er et stort og viktig prosjekt for eierne og for å nå nasjonale fornybarhetsmål. Kraftverket er beregnet å få en årlig middelproduksjon på 205 GWh, tilsvarende forbruket til drøyt 10 000 husstander.

Eierselskapet Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneiere (2,45 %).