Om Sauland kraftverk

Eit nytt kraftverk som vil nytta fallressursane i Hjartdøla og Skogsåa, i frå inntaka i Hjartsjå og Sønderlandsvatn til avløpet eit stykke nedanfor Omnesfossen i Sauland.

Hjartdalsvegen 431

3960 Hjartdal

Org.nr: 998 639 743

Telefon: 906 18 687