Konsekvenser
FagområdeKonsekvensgrad
Naturressursar - sumLiten positiv
Jord- og skogbrukLiten positiv
Mineral- og masseførekomstar Ubetydelig