Prosjektet berører ikke:

  • Vernede områder eller områder som er foreslått vernet.
  • Inngrepsfrie naturområder (INON), dvs. at alle planlagte anlegg ligger nær opp til eksisterende tekniske anlegg.

Prosjektet bygges uten:

  • Nye kraftledninger med luftspenn
  • Nye reguleringsmagasiner 

Sauland I, dvs. Hjartdølagreina, nyttiggjør reguleringsmagasinene som ble etablert ved byggingen av Hjartdøla kraftverk på 50-tallet