Venter svar på konsesjon

Sauland kraftverk AS har startet et forprosjekt i forbindelse med utbyggingen av kraftverket som ligger til konsesjonsbehandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Vi setter i gang detaljplanleggingen for at kraftverket kan stå ferdig og settes i drift innen 2020. Det er fristen myndighetene har satt for at nye kraftprosjekter er kvalifisert til å få elsertifikater, sier daglig leder Bjarte Guddal.

Befaringer og tekniske undersøkelser

Guddal forteller at arbeidene med forprosjektet vil føre til noe aktivitet i Sauland i tiden som kommer.

- Detaljplanleggingen omfatter valg av tekniske løsninger for kraftverket, inntakene og øvrig infrastruktur. I den forbindelse er det blant annet behov for å gjennomføre befaringer og tekniske undersøkelser i området, sier han.

Stort og komplisert prosjekt

Konsesjonssøknaden for Sauland kraftverk ble sendt NVE høsten 2009, men så langt foreligger ikke deres innstilling. Styreleder Finn Werner Bekken medgir at de tar en liten risiko når de starter detaljplanleggingen før konsesjonen foreligger.

- Det er en risiko, men vi har så god tro på Sauland kraftverk at vi velger å sette i gang arbeidet. Det er viktig for økonomien i prosjektet at det oppfyller kravene til elsertifikater. Med et så stort og komplisert prosjekt som Sauland er har vi snart ikke mer enn den tiden vi trenger frem til 2020, sier han.

Nok til 11 000 husstander

Sauland kraftverk skal etter planen kunne produsere 220 GWh ny fornybar energi når det står ferdig, tilsvarende forbruket til 11 000 husstander. Kraftverket er foreløpig kostnadsberegnet til 982 millioner kroner. Eierselskapet Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneiere (2,45 %).