I forbindelse med arbeidet med ny E134 mellom Århus i Seljord og Gvammen i Hjartdal har Statens vegvesen behov for et massedeponi i Hjartdal kommune. Det samme har Sauland kraftverk AS ved en utbygging av det planlagte kraftverket.

Hjartdal kommune har godkjent reguleringsplanen for etablering av Moen massedeponi som et felles massedeponi for de to prosjektene. Etter èn innkommet klage ble planen stadfestet av Fylkesmannen i Telemark den 3.4.2013.

Reguleringsbestemmelser for Moen massedeponi og reguleringsplanen finnes under hovedmenyen Dokument og undermenyen Detaljplaner