Meir fornybar kraft

Realiserast planane om Sauland kraftverk kan det gi 205 GWh ny fornybar kraft. Kraftverket kan stå ferdig om fem år.

Hjartdalsvegen 431

3960 Hjartdal

Org.nr: 998 639 743

Telefon: 906 18 687